Taktično streljanje

Bistvo taktičnega oziroma instinktnega streljanja je preživetje posameznika v konfliktu, v katerem je močno ogroženo posameznikovo življenje. Pogosto in sistematično izvajanje vaj v taktičnem streljanju oblikuje močno in trdno človekovo osebnost, kar prispeva k razvoju posameznikove dobre koncentracije in prisebnosti. Vse te navedene lastnosti, ki so seveda nujne za pozitiven izhod iz konflikta, je mogoče doseči izključno z vztrajnim delom in osebnim prizadevanjem pri izvajanju rednih treningov streljanja (samo 10% predstavlja talent posameznika).

Strelec potrebuje pri praktičnem delu tudi temeljito teoretično znanje s področja tehnike in taktike streljanja ter odlično splošno in specifično fizično pripravljenost. Za strelca je najvažnejša vzdržljivost, šele nato statična moč. Poleg teh dveh tipično fizioloških lastnosti, pa je za strelca zelo pomembna tudi dobra prostorska orientacija, ostrina vida, hitrost reagiranja, skratka popolna psihovizuelno-motorna koordinacija.