Sprejem našega društva v Zvezo MORiS

Dne 7.3.2017 je bilo naše društvo na skupščini Zveze društev in klubov MORiS sprejeto v Zvezo. Namen zveze MORiS je povezovanje društev in klubov, katerih člani bodo delovali v javnem interesu na področju veteranov in obrambe države. Prav tako je namen Zveze ohranjanje spomina o zgodovinskem pomenu ubranitve samostojnosti in državnosti v vojni za Slovenijo. Ohranjanje spomina na vse pripadnike, ki so sodelovali v obrambnih in varnostnih strukturah, zlasti na Specialno brigado MORiS v času priprav na osamosvojitev, ter ubranitve samostojnosti Republike Slovenije. Ohranjanje domoljubja, rodoljubnih tradicij, visokih etičnih načel in vzora slovenske vojaške profesionalnosti. Izvajanje vzgojne, izobraževalne, kulturne, umetnostne in druge športno rekreacijskih dejavnosti. Ohranjanje vrednot za lastno državo in narodovo samoohranitev, razvijanje domoljubja in rodoljubnih tradicij ter večjega prizadevanja za ohranitev miru in sožitja med narodi. Osveščanju mlajše generacije o negovanju domoljubja in spomina na vojne veterane, ki so se kalili skozi zgodovino osamosvajanja na slovenskih tleh.

Zveza MORiS pri izvrševanju svojih nalog sodeluje z veteranskimi, domoljubnimi, znanstvenimi, strokovnimi in drugimi organizacijami, ki delujejo na zgodovinskih, veteranskih, vojaških, športnih, kulturnih, vzgojnih in izobraževalnih področjih na območju Republike Slovenije, Evropske unije in širše. Dan Zveze MORiS je 17. december, v spomin na »Dan, ko je prvič zadišalo po slovenski vojski« dne 17. 12. 1990. Zveza je bila ustanovljena z desetimi (10) ustanovnimi članicami dne, 11. novembra 2008. Več o zvezi MORiS lahko prebereta na spletni strani zveze (klikni na logo Zveze).